Pelit Pöytäpelit

Russian Poker

Veikkauksen verka

Russian Poker on peli, jossa pelaaja yrittää omalla viiden kortin korttikädellään voittaa pelinhoitajan viiden kortin korttikäden. Russian Poker -pelissä pelaajat eivät pelaa toisiaan vastaan, vaan ainoastaan pelinhoitajaa (kasinoa) vastaan.

Russian Poker on pelattavissa Casino Helsingissä.

Pelin kulku

Pelin aloittamiseksi pelaajat asettavat panoksensa Ante-ruutuun. Panoksen voi haluttaessa asettaa myös JP-ruutuun.

Pelinhoitaja jakaa viisi korttia kuvapuoli alaspäin kullekin pelaajalle sekä viisi itselleen. Pelinhoitajan viides kortti käännetään kuvapuoli ylöspäin.

Katsottuaan korttinsa pelaaja voi jatkaa peliä asettamalla Raise-ruutuun kaksi kertaa Ante-panoksensa suuruisen panoksen tai luovuttaa, jolloin hän menettää Ante-ruutuun asettamansa panoksen.

Pelaaja voi myös vaihtaa itselleen yhdestä viiteen korttia tai ostaa itselleen kuudennen kortin maksamalla Ante-panoksen suuruisen vaihtomaksun. Oston ja vaihdon jälkeen pelaaja päättää joko jatkaa peliä tai luovuttaa.

Pelinhoitajan korttikäsi

Kun kaikki panokset on asetettu, katsotaan pelinhoitajan kortit.

Mikäli pelinhoitajan käsi on ässä & kuningas tai parempi, pelinhoitajan peli aukeaa ja hän pelaa kädellään pelaajia vastaan. Jos pelaajan käsi on parempi kuin pelinhoitajan, maksetaan pelaajan Raise-panokselle jäljempänä kerrottujen kertoimien mukainen voitto. Mikäli pelaajan käsi on huonompi kuin pelinhoitajan, häviää hän sekä Ante- että Raise-panoksensa.

Mikäli pelinhoitajan käsi on huonompi kuin ässä & kuningas, pelinhoitaja luovuttaa ja pelaajalle maksetaan Ante-panos 1:1.

Kortin ostaminen pelinhoitajalle

Koska pelaajan Raise-panosta ei makseta, ellei pelinhoitajan käsi ole ässä & kuningas tai parempi, pelaaja voi yrittää ostaa pelinhoitajalle pelin maksamalla Ante-panoksen suuruisen vaihtomaksun. Tällöin pelinhoitaja vaihtaa kädestään suurimman kortin.

Mikäli pelinhoitaja saa vaihdon seurauksena parin tai paremman pelin, maksaa hän niiden vaihtomaksun maksaneiden pelaajien, joiden käsi on pelinhoitajan kättä parempi, raise-panokselle jäljempänä mainittujen kertoimien mukaisen voiton. Mikäli pelinhoitajan käsi on vaihdon jälkeen parempi kuin pelaajan, pelaaja menettää sekä Ante- että Raise-panoksensa.

Mikäli pelinhoitaja ei saa peliä, ei vaihtomaksun maksaneille pelaajille makseta mitään.

Voitonmaksu Raise-ruutuun asetetuille panoksille:

Royal Flush100:1
Värisuora50:1
Neloset20:1
Täyskäsi7:1
Väri5:1
Suora4:1
Kolmoset3:1
Kaksi paria2:1
Yksi pari1:1
Ässä & Kuningas1:1

Mikäli pelaajan voittava käsi sisältää kaksi yllämainittua yhdistelmää, maksetaan voitto kummastakin yhdistelmästä, jos molempiin yhdistelmiin sisältyy vähintään yksi sellainen kortti, joka ei sisälly toiseen yhdistelmään*. Esimerkiksi korteille 5-5-5-A-K maksettaisiin sekä kolmelle samalle, että ässä & kuninkaalle, mikäli kolme samaa voittaa pelinhoitajan käden.

*Yhdistelmään ei lasketa kuuluvaksi korttikäden sisältämiä haikortteja. Vaikka esim. kuuden kortin käden 2233JA voidaan katsoa sisältävän kaksi viiden kortin pokerikättä (2233J ja 2233A), se sisältää vain yhden yhdistelmän: kaksi paria (2233).

Vakuutus

Mikäli pelaajalla on käsi, joka on arvoltaan kolmoset tai parempi, voi hän asettaa vakuutuspanoksen, joka on vähintään pelaajan ante-panoksen suuruinen ja enintään puolet pelaajan raise-panokselle maksettavasta voitosta. Mikäli pelinhoitajan käsi on huonompi kuin ässä & kuningas, vakuutuspanokselle maksetaan 1:1. Jos pelinhoitajan käsi on ässä & kuningas tai parempi, mutta huonompi kuin pelaajan käsi, vakuutuspanos häviää. Jos pelinhoitajan käsi on sama tai parempi kuin pelaajan käsi, vakuutuspanos palautetaan pelaajalle. Vakuutuspanos tulee asettaa ennen pelinhoitajan korttien auki kääntämistä.

Pokerikäsien arvojärjestys

Pelissä noudatetaan tavallista viiden kortin pokerikäsien arvojärjestystä, joka on sama kuin ohjeen kohdassa Voitonmaksu Raise-ruutuun asetetuille panoksille.

Jackpot-lisäpeli

JP
Pelaaja voittaa JP-lisäpelissä, mikäli hän saa viidellä ensimmäisellä kortillaan pokerikäden, joka on suora tai parempi. Muutoin JP-panos häviää. JP-lisäpelin voitot maksetaan peruspelin lopputuloksesta riippumatta. Pelaajan tulee ilmoittaa mahdollisesta JP-voitostaan pelinhoitajalle heti alkujaon jälkeen. Voitto maksetaan taulukon mukaisesti. Jackpot-kertymä ilmoitetaan näiden pelien yhteydessä olevalla näytöllä.

Royal Flush (värisuora kympistä ässään)Jackpot
VärisuoraMini Jackpot
Neljä samaa250 x panos
Täyskäsi150 x panos
Väri100 x panos
Suora50 x panos

JP-panoksen koko ei vaikuta värisuoran tai Royal Flushin voittosummaan, mutta muissa käsissä panoksen koko vaikuttaa voiton suuruuteen. Voittosummat ovat esillä pöytien näytöissä. Casino Helsinki takaa, että Jackpot-kertymä on aina vähintään 20 000 euroa ja Mini Jackpot 2 000 euroa.

Russian Pokerin palautus on 99,1 %.
JP-lisäpelin palautus on 79,7 %.

Peliohje perustuu Veikkauksen kasino- ja raha-automaattipelien sääntöihin.

Korttikädet

Korttikäsien arvoasteikko alimmasta korkeimpaan:

ÄSSÄ & KUNINGAS
Käden paremmuus määräytyy kolmannen, neljännen tai viidennen kortin perusteella.

PARI
Kaksi pistemäärältään samansuuruista korttia. Korkein pari voittaa, mutta jos pelinhoitajalla ja pelaajalla on samanarvoinen pari, paremmuus ratkeaa kolmannen, neljännen tai viidennen kortin pistemäärän mukaan.

KAKSI PARIA
Kaksi erillistä paria samassa kädessä. Jos pelinhoitajalla ja pelaajalla on molemmilla parit, suurempi pari voittaa. Jos suuremmat parit ovat samanarvoiset, ratkaisee toinen pari. Jos molemmat parit ovat samansuuruiset, ratkaisee viides kortti.

KOLMOSET
Kolme samansuuruista korttia. Jos sekä pelinhoitajalla että pelaajalla on kolmoset, korkeampi yhdistelmä voittaa.

SUORA
Viisi pistemäärältään peräkkäistä korttia. Jos sekä pelinhoitajalla että pelaajalla on suora, voittaa korkeimman kortin sisältävä suora.

VÄRI
Viisi samaa maata olevaa korttia. Jos sekä pelinhoitajalla että pelaajalla on väri, voittaa se, jossa on korkein kortti. Mikäli korkein kortti on sama, katsotaan toinen, kolmas, neljäs tai viides kortti. Maalla ei ole vaikutusta yhdistelmään.

TÄYSKÄSI
Käsi joka muodostuu kolmosista ja parista. Mikäli sekä pelinhoitajalla että pelaajalla on täyskäsi, voittaa se, jossa kolmoset ovat korkeammat.

NELOSET
Neljä samansuuruista korttia. Mikäli sekä pelinhoitajalla että pelaajalla on neloset, voittaa korkeammista nelosista muodostunut käsi.

VÄRISUORA
Viisi peräkkäistä, samaa maata olevaa korttia. Mikäli sekä pelinhoitajalla että pelaajalla on värisuora, määräytyy voittaja korkeamman käden mukaan. Maalla ei ole vaikutusta yhdistelmään.

ROYAL FLUSH
Värisuora, joka muodostuu korteista 10, sotilas, rouva, kuningas ja ässä.