Pelit Pöytäpelit

Free Bet Blackjack

Pelipöytä

Free Bet Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja. Free Bet Blackjackin erikoisuus on se, että tässä peliversiossa pelaaja saa jakaa ja tuplata osan korttikäsistä ilman lisäpanostusta.

Pelikortit ja pelipaikat

Ässän arvo on pelaajan valinnan mukaan joko 1 tai 11, kuvakortin 10 ja muiden sama kuin kortin osoittama pistemäärä. Pelissä käytetään kuutta 52 kortin pakkaa ilman jokereita.

Pelaaja voi pelata useaa pelipaikkaa samanaikaisesti, mutta tarvittaessa kasino voi rajoittaa pelaajan samanaikaisesti pelaamien pelipaikkojen lukumäärää sekä taustapelaajien määrää.

Pelin kulku

Pelaajat saavat jaon alussa kaksi korttia ja pelinhoitaja yhden kortin.

Pelaajat voivat vetää lisäkortteja, kunnes ovat mielestään riittävän lähellä kokonaispistemäärää 21. Kun kaikki pelaajat ovat saaneet haluamansa määrän kortteja, pelinhoitaja jakaa itselleen tarvittaessa lisäkortteja, kunnes hänen pistemääränsä on 17 tai enemmän. Pelinhoitajan tulee ottaa vielä lisäkortti, jos hänen kätensä on ns. pehmeä 17 eli käsi sisältää ässän ja sillä on kaksi arvoa, (esim. A+6 tai 2+4+A).

Pelaaja ei voi ottaa lisäkortteja, jos hänen pistemääränsä on 21, paitsi jos käsi sisältää ässän ja kädellä on kaksi arvoa (esim. A+4+6).

Voitonmaksu

Pelaaja voittaa 1 kertaa oman panoksensa, jos hänen kokonaispistemääränsä on lähempänä 21:tä kuin pelinhoitajan tai jos pelinhoitajan pistemäärä on 23 tai enemmän. Tasapisteisiin päädyttäessä peli on tasan. Jos pelinhoitaja on lähempänä 21:tä, häviää pelaaja panoksensa.

Pelaaja häviää aina, kun hänen pistemääränsä ylittää 21.

Pelinhoitajan 22

Mikäli pelinhoitaja saa korttikätensä tulokseksi 22 pistettä, peli on tasan ja panos jää pelaajalle. Poikkeuksena tähän sääntöön on pelaajan Blackjack, jolle voitto maksetaan normaalisti. Kun pelinhoitajalla on 22 pistettä, pelaajan jo häviämien käsien panoksia ei palauteta.

Blackjack

Jos pelaaja saavuttaa pistemäärän 21 kahdella ensimmäisellä kortilla on kyseessä Blackjack, jolle maksetaan 3:2 voitto, paitsi jos myös pelinhoitaja saa Blackjackin. Tällöin peli on tasan.

Tuplaus

Pelaajalla on mahdollisuus tuplata kaikki kahden kortin korttikädet, mutta hän saa tällöin vain yhden lisäkortin. Tuplatessa pelaaja asettaa panoksensa viereen toisen saman suuruisen panoksen. Pehmeiden käsien (esim. A+4 = 5 tai 15) tuplauksessa pistemäärä lasketaan aina pelaajan kannalta edullisemmaksi pistemääräksi.

Jos pelaajan kahden kortin pistemäärä on 9, 10 tai 11 ilman ässää, voi hän tuplata sen ilman lisäpanostusta. Tällöin tuplaus merkitään erityisillä free bet -merkeillä. Ilman lisäpanostusta tuplatuille käsille maksetaan alkuperäispanokseen 2:1 voitto.

Jakaminen

Jos pelaajan kaksi ensimmäistä korttia ovat pistemäärältään yhtä suuria, voidaan kortit jakaa kahdeksi erilliseksi peliksi. Free Bet Blackjackissa pelaaja saa jakaa ilman lisäpanostusta kaikki muut kaksi samanarvoista korttia paitsi kortit, jotka ovat arvoltaan 10. Jos pelaaja haluaa jakaa kortit, jotka ovat arvoltaan 10, tulee hänen lisätä panosta kuten pelin normaaliversiossa. Ilman lisäpanostusta jaetun käden voi myös jakaa uudelleen ilman lisäpanostusta. Jakamisella voidaan yhteen pelipaikkaan muodostaa korkeintaan neljä korttikättä.

Myös ässät voi jakaa ilman lisäpanostusta. Jos pelaaja jakaa kaksi ässää, saa hän kumpaankin ainoastaan yhden kortin lisää. Jos pelaaja saa jompaankumpaan jaetuista käsistä lisäkorttina ässän, voi hän jakaa uudestaan ilman lisäpanostusta. Ässien jakamisella voidaan yhteen pelipaikkaan muodostaa korkeintaan neljä erillistä kättä.

Jaetussa kädessä ässän ja kuvakortin tai kympin muodostama pistemäärä 21 ei ole Blackjack ja näin ollen mahdollinen voitto on 1:1. Jaetussa kädessä muodostunut 21 häviää aina pelinhoitajan Blackjack-kädelle.

Ilman lisäpanostusta tehdyt jaot merkitään free bet -erikoismerkeillä. Jaetussa kädessä alkuperäinen panos kuuluu siihen käteen, johon ensimmäisenä annetaan lisäkortteja.

Jaettu peli voidaan tuplata, kuten edellä on kerrottu.

Vakuutus

Kun pelinhoitajan ensimmäinen kortti on ässä, voi pelaaja vakuuttaa pelinsä pelinhoitajan blackjackia vastaan sijoittamalla insurance-linjalle lisäpanoksen, jonka arvo saa olla korkeintaan puolet alkuperäisestä panoksesta. Pelaajien on päätettävä vakuuttamisesta ennen kuin yhtään lisäkorttia on jaettu. Jos pelinhoitaja saa Blackjackin, vakuutuspanoksille maksetaan 2:1 voitto. Jos pelinhoitaja ei saa blackjackia, vakuutuspanokset häviävät ja peli jatkuu normaaliin tapaan.

Tasaraha (Even Money)

Mikäli pelinhoitajan ensimmäinen kortti on ässä, maksetaan Blackjackille 1:1 voitto eli tasaraha, jos pelaaja niin haluaa. Jos pelaaja ei halua tasarahaa, maksetaan Blackjackille 3:2 voitto, mikäli pelinhoitaja ei saa Blackjackia. Mikäli pelinhoitaja saa myös Blackjackin, peli on tasan (stand off) eli panos ei voita tai häviä.

Luovutus

Free Bet Blackjackissa ei ole mahdollista luovuttaa.

Kolme seiskaa Jackpot-voitto

Mikäli pelaaja saa 777 pelipaikan kolmella (3) ensimmäisellä kortilla, hänelle maksetaan heti 3:1 voitto. Mikäli pelaaja tuplaa 77:n, ja saa lisäkortiksi 7:n, maksetaan sekä alkuperäiselle että tuplauspanokselle 3:1 voitto. Huom! Mikäli pelaaja jakaa seiskaparin, hän ei voi saada 3:1 voittoa, vaan tällöin käsi pelataan normaalisti.

Jackpot-lisäpelit

Poker Bonus

Lisäpeli, jossa pelaaja voittaa, mikäli hänen alkujaossa saamansa kaksi korttia yhdessä jakajan kortin kanssa muodostavat värin, suoran, kolmoset, värisuoran tai ovat kolme täysin identtistä korttia (”Perfect Trips”). Voitto maksetaan seuraavan taulukon mukaan:

POKERIKÄSIVOITTOKERROIN
Kolmoset, samaa maata100 x PANOS
Kolmoset tai värisuora30 x PANOS
Suora10 x PANOS
Väri5 x PANOS

Perfect Pairs

Lisäpeli, jossa pelaaja voittaa, mikäli hänen pelipaikalleen jaetut kaksi ensimmäistä korttia muodostavat parin. Blackjack-peruspelistä poiketen kuvakortit eivät ole numeroarvoltaan kymppejä, vaan muodostaakseen parin tulee kuvakorttien olla joko kaksi sotamiestä, kaksi kuningatarta tai kaksi kuningasta.

Voitto maksetaan seuraavan taulukon mukaan:

PARIVOITTOKERROIN
Perfect pair (samaa maata oleva pari)30 x PANOS
Colored pair (pari, jossa kortit ovat samanvärisiä, mutta eri maata)10 x PANOS
Mixed pair (pari, jossa yksi punainen ja yksi musta kortti)5 x PANOS

Free Bet Blackjackin palautus on 99,0%
Poker Bonus -lisäpelin palautus on 93,3%
Perfect Pairs -lisäpelin palautus on 94,4%

Peliohje perustuu Veikkauksen kasino- ja raha-automaattipelien sääntöihin.